Промяна в графика за курс „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия“ към ДУ на ФТТ.

 

Курсът „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия ще се проведе на 14 и 15 юли 2018 г. от 9:30 ч. (по 7 учебни часа).

Останалите занятията (6 часа) ще се проведат през м. септември 2018 г.

 

Comments are closed