Програма „Еразъм+“

Посещение на преподаватели в Университета „Св. Климент Охридски“ – Битоля

 

На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г. гл. ас. д-р инж. Иван Димов запозна членовете с дейностите и осъществените контакти по време на мобилност по  Програма "Еразъм+" в Р Македония, Университет „Св. Климент Охридски“ – Битоля, където са били с гл.ас. д-р инж. Ира Танева. От 15-19. 05. 2017г. те са били с цел обучение, а от 16- до 20.04.2018 г. – с цел преподаване. Подробна е информацията за структурата на университета, съвместниата дейност от пребиваването е качена на сайта.

 

Comments are closed