Програма „Еразъм+“

 

Посещение на преподаватели в Политехнически университет на Порталегре, Португалия

На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г.доц. д-р Веселина Недева обстойно с презентация запозна членовете с дейностите и осъщесвените контакти по време на Програма "Еразъм+" от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в Политехнически университет на Порталегре, Португалия , където пребиваваха с д-р Златоели Дучева. Подробна е информацията за университета, в която са посочени структурните звена, професионалните направления и специалности, материалната база , новооткритият през 2015 г. Ботехнологичен бизнес инкубатор и областите на научноизследователската дейност.

Презентация на Порталегре, Португалия

Посещение на преподаватели в Университета „Св. Климент Охридски“ – Битоля

На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г. гл. ас. д-р инж. Иван Димов запозна членовете с дейностите и осъществените контакти по време на мобилност по  Програма "Еразъм+" в Р Македония, Университет „Св. Климент Охридски“ – Битоля, където са били с гл.ас. д-р инж. Ира Танева. От 15-19. 05. 2017г. те са били с цел обучение, а от 16- до 20.04.2018 г. – с цел преподаване. Подробна е информацията за структурата на университета, съвместниата дейност от пребиваването е качена на сайта.

Презентация Битоля, Македония

 

Comments are closed