Програма „Еразъм+“

 

Посещение на преподаватели в Политехнически университет на Порталегре, Португалия

На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г.доц. д-р Веселина Недева обстойно с презентация запозна членовете с дейностите и осъщесвените контакти по време на Програма "Еразъм+" от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в Политехнически университет на Порталегре, Португалия , където пребиваваха с д-р Златоели Дучева. Подробна е информацията за университета, в която са посочени структурните звена, професионалните направления и специалности, материалната база , новооткритият през 2015 г. Ботехнологичен бизнес инкубатор и областите на научноизследователската дейност.

Презентация на Порталегре, Португалия

 

Comments are closed