Приключиха държавните изпити и защити на дипломни работи

Успешно приключиха държавните изпити и защити на дипломни работи на над 100 студенти от ОКС “Бакалавър“ на випуск 2020 на Факултет “Техника и технологии“ от специалностите: Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автоматика и компютърни системи; Електротехника; Топло- и газоснабдяване; Индустриално инженерство; Технология на храните. 

Comments are closed