Прием на документи за ОКС “МАГИСТЪР”

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

започна приема на документи за учебната 2019/2020 година за ОКС „МАГИСТЪР“

след висше образование, държавна поръчка по магистърски програми:

 • Автотранспортна и земеделска техника;
 • Организация и управление на транспорта;
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;  
 • Моден и текстилен дизайн и технологии;
 • Автоматика и компютърни системи;   
 • Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация;
 • Мултимедийни и компютърни системи и услуги;
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Електротехника;
 • Топло- и газоснабдяване;
 • Енергийна ефективност;
 • Безопасност и качество на храните.

Срок за подаване на документи 

от 26.08.2019 г. до 30.09.2019 г. в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, стая 231

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Попълнен състезателен картон – в него кандидат-студентът подрежда желанията си, избирайки измежду всички магистърски програми в университета, за които има право да кандидатства;
 2. Документ за самоличност (връща се веднага след сверяване);
 3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. В случай че издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка (оригинал и копие, оригиналът се връща веднага след сверяване) или уверение, което удостоверява специалността, ОКС, среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити.;
 4. Платена такса за участие в конкурса. 

Допълнителна актуална информация на телефон 0882000895

Кандидатстудентска информация:http://www.uni-sz.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC/

Comments are closed