ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ПРОФЕСОР“ И „ДОЦЕНТ“

На 1 февруари 2023 година седем преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ получиха официално своите дипломи за академични длъжности „професор“  и „доцент“. Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков връчи дипломите и поздрави преподавателите за успехите във всички акредитирани професионалните направления, по които се обучават студенти и докторанти във факултета. Дипломите си получиха и благодариха за подкрепата проф. д-р Златинка Казлачева, проф. д-р Красимир Трендафилов, проф. д-р Таня Пехливанова-Гочева, проф. д-р Красимира Добрева, доц. д-р Мирослав Василев, доц. д-р Станка Байчева и доц. д-р Милен Димов.

Академичното израстване е сред приоритетите на факултета. Гордеем се с постиженията на академичния състав на ФТТ!

Comments are closed