ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

От 13 март започна подаването на кандидатстудентските документи за предварителните изпити/тестове в Тракийски университет.

Приемните изпити/тестове за всички специалности на Факултет „Техника и технологии“ са по избор на кандидата: тестове по математика, общотехническа подготовка или изпит по обща езикова култура, а за специалност „Технология на храните“ и изпит по химия.

 

СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: от 13.03.2023г.  до  25.04.2023г. ОНЛАЙН (https://trakia-uni.bg/…/application…/submission-documents) и ПРИСЪСТВЕНО в бюрата на ЦКПИ в страната.

Приемът на документи се преустановява три дни преди всеки изпит.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В СТАРА ЗАГОРА, ТРУ–РЕКТОРАТ И В ЯМБОЛ, ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“:

• тест по МАТЕМАТИКА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• тест по ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• изпит по ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.

• изпит по ХИМИЯ – 30.04.2023 г. само в Стара Загора.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФТТ:

• Автотранспортна и земеделска техника

• Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

• Автоматика и компютърни системи

• Електротехника

• Компютърни системи и комуникации

• Топло- и газоснабдяване

• Индустриално инженерство

• Технология на храните

 

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ: https://trakia-uni.bg/…/application…/submission-documents /Регистрация за участие в предварителните изпити

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ: 046 669149; 0882000895

https://trakia-uni.bg/applications/application-high-school

http://uni-sz.bg/truni5/прием-2020-21/

Comments are closed