ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

11 МАЙ – ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол отбеляза тържествено своя Празник  –  11 май, Ден на Светите Първоучители Кирил и Методий, Празник на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Сред гостите на тържеството бяха проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по учебна дейност на ТрУ; доц. д-р Емил Славов – зам.-ректор по проектна дейност на ТрУ; Костадин Тошев – председател на Студентски съвет при ТрУ; г-н Стойко Стойков – началник на РУО – Ямбол;  г‑жа Милена Николова – ст. експерт по ПОО към РУО – Ямбол; г-жа Емилия Кремъкова – директор на ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол и председател на Комисията по образование в Общински съвет – Ямбол; г-жа Теодора Сулева – директор на ПГ по ЛПЕХТ – Ямбол; г-жа Моника Петрова – директор на ПГ по ПСТТ „Никола Йонков Вапцаров“ – Ямбол; г-жа Донка Атанасова – директор на ПГ „Васил Левски“ – Ямбол; г-жа Живка Димитрова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол; г-жа Мария Тонкова – директор на ГСАГД „Кольо Фичето“; г‑жа Цветанка Николова – директор на ПГТ „Алеко Константинов“ – Ямбол; г-жа Дора Карагьозова – директор на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово; г-жа Мария Очкова – зам.-директор на ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ – Сливен; г-жа Силвия Янчева – зам.-директор на ПГЗ „Христо Ботев“, учители и ученици от училищата-партньори, преподаватели на ФТТ, служители и студенти.

В празничното си слово, деканът на Факултета, доц. д-р инж. Ваня Стойкова изтъкна значението на делото на Св. Св. Кирил и Методий. Обърна се към миналото на учебното заведение и благодари на всички ръководители и преподаватели, работили за създаването и просперитета на висшето училище. Доц. Стойкова изказа благодарност към ректорското ръководство на Тракийски университет, към общинското и областно ръководство на гр. Ямбол, към преподавателите и служителите във Факултета. Деканът поздрави всички преподаватели, студенти, докторанти и служители по случай Празника и благодари на участниците и организаторите в състезанията, конкурсите и изложбите за ученици и студенти.

В приветствието си проф. дн Нели Грозева – зам.-ректор по учебна дейност на Тракийски университет – Ст. Загора, поздрави присъстващите от името на проф. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет, от ректорското ръководство и от академичната общност на университета. Проф. Грозева подчерта ролята на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, обявени за съпокровители на Европа. Подчертано беше изключително динамичното развитие на Факултета. Поднесени бяха цветя и подаръци от ректорското  ръководство.

Водещият на тържеството, проф. Златинка Казлачева, зам.-декан по НМД на ФТТ обяви класираните ученици и студенти в традиционно организираните състезания и конкурси, които получиха грамоти и награди от Декана на Факултета и от председателя на Студентски съвет  на Тракийски университет Костадин Тошев. Конкурсът за презентация „Технологии на бъдещето“, конкурсът „Устойчива мода“, състезанието „Майсторско управление на автомобил“, турнирът по футбол за купата на Факултет „Техника и технологии“, предизвикаха интереса на студентите от ФТТ и на ученици от ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол, ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол; СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол; ПГ „Васил Левски“ – Ямбол; ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол; ПГ по ПСТТ „Никола Йонков Вапцаров“ – Ямбол; ПГ по ЛПЕХТ – Ямбол; ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол; ОбУ „Доктор Петър Берон“ – Ямбол и ОДК – Ямбол.

 

Класиране на участниците

 

Comments are closed