ПРАЗНИК НА МЕХАТРОНИКАТА

Мероприятия по случай Патронния празник на Факултета

Като част от мероприятията, посветени на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий – Патронен празник на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол беше организиран празник на Мехатрониката.

 Организационният комитет  се включиха:

  • Община Ямбол, Общински детски комплекс
  • Факултет „Техника и технологии“
  • Професионална техническа гимназия „И.Райнов“
  • Професионална гимназия по подемна, строителна  и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров“
  • Палфингер Продукционстехник, България ЕООД
  • "Хидравлични елементи и системи" АД
  • SMC, България 

 

Празникът е израз на желанието за създаване на добри традиции в областта на мехатрониката и гарантиране приемственост в етапите на обучение и реализация.

Събитието се проведе на 3 май 2018 година от 11:00 часа в сградата на Факултет „Техника и технологии“ град Ямбол.  

В рамките на мероприятието бяха направени презентации и демонстрации от професионалните гимназии и факултета.

Презентацията на ФТТ беше на тема: „Мехатроника – връзката между професионално образование – висше образование – бизнес“.

Представители на Професионална техническа гимназия “Иван Райнов“ демонстрираха „Симулация, направена на програма СИМКО, която онагледява обработване на детайл“ и „Реализиране на мехатронна система за задвижване на сгъстен въздух“.

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“ демонстрира „Диагностика на ДВГ и автомобил“.

Представителите на Факултета демонстрираха автоматизирани и роботизирани системи в областта на мехатрониката и представиха рекламни материали.

В мероприятието се включиха ученици от професионалните, гости от Професионална техническа гимназия – Бургас,  представители на фирмите, студенти, учители и преподаватели.

 

 

Comments are closed