Посещение по програма CEEPUS на преподаватели от Университет „Св. Климент Охридски“ – Битоля

В периода 4 – 10 март 2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се реализира мобилност по програма CEEPUS  на преподавателите  доц. д-р Гордана Димитровска, доц. д-р Елена Йошевска и доц. д-р Катерина Бойковска от Университет „Св. Климент Охридски“ – Битоля, факултет „Биотехнологични науки“.

Пред студенти от професионално направление „Хранителни технологии“ бяха изнесени лекции по темите “Създаване на международни маркетинг стратегии за износ на мляко и млечни продукти на чуждестранните пазари”, “Технология за производство и основни характеристики на традиционни сирена в Македония” и „Технология за производство и преработка на македонски агнета за износ в земите членки на Европейския съюз и страните от третия свят“.

                                           

 

Comments are closed