Посещение по програма Еразъм + на д-р Семих Бенли

В периода 8 – 12 април 2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се реализира мобилност по програма Еразъм+  на д-р Семих Бенли от Департамента по Машинно инженерство на Университета в Аксарай, Република Турция .

Пред студенти от Факултета бяха изнесени лекции по теми, включени в работната програма. Д-р Семих Бенли представи университета и департамента по „Машинно инженерство“ пред преподавателите от едноименната катедра на Факултета. Гостът разгледа лаборатории на ФТТ и посети Ректората на Тракийски университет – Стара Загора.

 

Comments are closed