ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЕНЕРГЕТИКА” В ТЕЦ 2

На 21 ноември студенти и преподаватели от специалност ”Топло и газоснабдяване” посетиха инсталацията за получаване на зелен водород в ТЕЦ 2.

Студентите се запознаха с технологиите за получаване и съхраняване на водорода, както и приложението му в технологичните процеси в електроцентралата.

Съвременните технологии в енергетиката са важна част от подготовката на студентите от професионално направление "Енергетика" във Факултет "Техника и технологии".

Comments are closed