Поправителни изпити

Публикувани са графици за поправителни изпити ЮНИ / ЮЛИ за I курс, II курс, III курс редовно и задочно обучение и всички специалности магистри.

Comments are closed