Покана за публична лекция

П О К А Н А

за публична лекция 

по процедура за заемане на академична длъжност  професор

на тема:

„Техника и технологии за прецизно земеделие“

лектор проф. Красимир Трендафилов

6 март 2023г.(понеделник) от 12.00 ч. в зала 225

Comments are closed