Покана за публична защита на докторска дисертация на Мария Богомилова Георгиева – Николова

Уважаеми колеги,

На 7 октомври 2021 г. от 11 часа в зала 225 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и онлайн чрез линк
meet.google.com/wfi-piqn-xpd

ще се проведе публичната защита на дисертационен труд  на Мария Богомилова Георгиева – Николова на тема: „Разработване и изследване на методика за оценка на външни характеристики на яйца“.

Comments are closed