Покана за публична защита на докторска дисертация на Радостина Кръстева Стефанова

На 14.10.2021г. от 10:00 часа в зала 225 на ФТТ- Ямбол, ще се проведе публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на докторант маг. инж. Радостина Кръстева Стефанова, с тема на дисертационния труд „Технологично проучване и изследване за получаване на сокосъдържащи напитки, обогатени с биологично активни вещества“ по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“, към катедра  „Хранителни технологии“.

Comments are closed