ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ 4DCULTURE

На 14 март 2024 год., Факултет "Техника и технологии" – Ямбол беше домакин на Десетата партньорска среща по Европейски проект 4DCulture. Участваха представители от всички партньорски институции от Гърция, България, Германия, Литва и Португалия. Срещата беше открита от проф. Златина Казлачева, Ръководител на екипа на Тракийски универститет. Участниците бяха поздравени от проф. Ваня Стойкова, Декан на Факултет "Техника и технологии" – Ямбол и проф. Георгиос Приниотакис от Университета на Западна Атика, Атина, Гърция, Координатор на проекта. На срещата бяха обсъдени постигнатите резултати: Електронна книга „Съвременен преглед на традиционните костюми и народните танци“; База данни „Folkorepedia“; Виртуалната платформа 4DCulture с VR съдържание върху етнографски и фолклорни обекти; Образователни курсове „Традиционните носии като част от културното наследство“ и „Традиционните танци като част от културното наследство“.

За повече информация и достъп до информационните и образователни продукти посетете сайта на проекта https://4dculture.eu/ и последвайте страницата във Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085428050967

Comments are closed