Официално откриване на академичната учебна година

С тържествена церемония  в зала „Райчо Димитров“ започна Академичната учебна година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол на Тракийски университет – Стара Загора.
200 първокурсници, прекрачиха прага на Факултета.
Във Факултета студентите ще се обучават по 7 бакалавърски, 16 магистърски и  8 докторски програми. През учебната 2018/2019 година стартират нова бакалавърска програма – „Индустриално инженерство“ и магистърска -„Енергийна ефективност“. 
Тържеството беше открито от доц. д-р инж.Красимира Добрева – Зам. декан по „Учебната дейност“, която представи гостите и ръководството на Факултета.
Гости на тържеството бяха :
Христо Колев – Заместник областен управител на Област Ямбол
Мария Кунчева – Управител на СП „Студентски общежития и столове“ – Ямбол
Деканът на Факултета – проф. д-р инж. Красимира Георгиева прочете приветствено слово от името на Ректора на Тракийски университет – проф. двмн Иван Въшин.
От името на студентите – първокурсници отговори Елена Зурлева, студентка от първи курс специалност „Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия.
Деканът на Факултета – проф. д-р Красимира Георгиева връчи студентските книжки на първокурсниците от различните специалности, които са приети с най-висок бал.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed