ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2023

УВАЖАЕМИ АБСОЛВЕНТИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ СЪОБЩИМ, ЧЕ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2023 ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 09.02.2024 г. В МЛАДЕЖКИ ДОМ ‘‘ГЕОРГИ БРАТАНОВ‘‘ /ГРАДСКИ ПАРК – ЯМБОЛ/ ОТ 11:00 ЧАСА. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕТО СИ ДО 06.02.2024 г. НА КУРСОВИТЕ СИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

 

В ДЕНЯ НА ЦЕРЕМОНИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЯВИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО АКАДЕМИЧНО ОБЛЕКЛО /ТОГИ/ В СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ ОТ 10:00 ЧАСА.

 

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ (ОКС ‘‘БАКАЛАВЪР‘‘)

– АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ – ДОЦ. М. ВАСИЛЕВ

/miroslav.vasilev@trakia-uni.bg/

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – Д-Р М. БОГОМИЛОВА

/mariya.bogomilova@trakia-uni.bg/

– ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ; ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО – ДОЦ. ИВ. БИНЕВ

/ivan.binev@trakia-uni.bg/

– АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА – ГЛ. АС. Г. ГЕОРГИЕВ

/georgi.georgiev@trakia-uni.bg/

– ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – ГЛ. АС. П. ДИНЕВА

/petya.dineva@trakia-uni.bg/

– ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ – ДОЦ. МИЛЕН ДИМОВ

/milen.dimov@trakia-uni.bg/

 

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ (ОКС ‘‘МАГИСТЪР‘‘)

– АТЗТ, ОУТ, ДТММИ – ДОЦ. Н. ИВАНОВА

/nevenka.ivanova@trakia-uni.bg/

– АКС, ЕТ, ИКТО, МКСУ – ПРОФ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

/tanya.pehlivanova@trakia-uni.bg/

– БКХ – ПРОФ. К. ДОБРЕВА

/krasimira.dobreva@trakia-uni.bg/

– ТГС, ИИ, ОВК, ЕНЕ, ТЕЕТС – ДОЦ. Н. ГЕОРГИЕВА

/nely.georgieva@trakia-uni.bg/

 

Comments are closed