Откриване на учебната 2023-2024 г.

На основание заповед № 2587/20.07.2023г. на Ректора на ТрУ и заповед на Декана на ФТТ № 50/17.08.2023 г., учебните занятия за академичната 2023-2024 година за студенти от II, III и IV–ти курс, редовна форма на обучение, ще започват на 11.09.2023 г. от 14:00 ч.

 

За всички първокурсници, редовна форма на обучение, учебната година започва на 11.09.2023 г. с информационни срещи при следния график:

  • 13:00 ч., зала 325 – специалности „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Компютърни системи и комуникации“, „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“.
  • 13:15 ч., зала 313 – специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и „Технология на храните“.

 

Церемонията по тържественото откриване на учебната 2023-2024 година във Факултет „Техника и технологии“ ще се проведе на 12.09.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в двора на Факултета. Поканват се да присъстват всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на ФТТ.

 

Учебните занятия на 12.09.2023 г. се прекъсват в интервала от 9:15 до 11:00 часа. Пропуснатите лекции и упражнения ще бъдат отработени допълнително.

 

                                                                                                                                         От ръководството на ФТТ

Comments are closed