Откриване на учебната година

На основание заповед № 2286/14.07.2022г. на Ректора на ТрУ, заповед на Декана на
ФТТ № 63/17.08.2022 г. / видоизменена със заповед на Декана на ФТТ № 64 /07.09.2022 г/.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ за студенти от II, III и IV–ти курс, редовна форма на обучение
започват от 14:00 ч. на 12.09.2022 г.


За ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, редовна форма на обучение, учебната година започва
на 12.09.2022 г. с информационни срещи при следния график:
    o 14:00 ч., зала 325 – специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн,
       технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и „Технология на храните“.
    o 14:10 ч., зала 313 – специалности „Автоматика и компютърни системи“,
       „Електротехника“, „Компютърни системи и комуникации“, „Топло- и газоснабдяване“ и
       „Индустриално инженерство“.


 ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ на учебната 2022-2023 година във
Факултет „Техника и технологии“ ще се проведе на 14.09.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в
двора на Факултета. Поканват се да присъстват всички студенти, докторанти,
преподаватели и служители на ФТТ.


Учебните занятия на 14.09.2022 г. се прекъсват в интервала от 10:15 до 12:00 часа.
Пропуснатите лекции и упражнения ще бъдат отработени допълнително.


УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ за студенти от ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение и ОКС„Магистър“ ще започнат от:
     ОКС „Бакалавър“ задочно обучение – 13.10.2022 г.;
     ОКС „Магистър“ редовно обучение – 28.10.2021 г.
Разписите на учебните занятия ще бъдат публикувани седмица преди началото на обучението.

Comments are closed