ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Уважаеми гости, преподаватели и служители на Факултет „Техника и технологии“,

Скъпи студенти и докторанти,

Деканското ръководство на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет Ви кани на ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ на академичната 2023-2024 година на 12.09.2023 г. от 10:00 часа!

Учебните занятия за СТУДЕНТИТЕ ОТ II, III И IV–ТИ КУРС, редовна форма на обучение ще започнат на 11.09.2022 г. от 14:00 ч.

За ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, редовна форма на обучение, учебната година ще започне на 11.09.2023 г. с информационни срещи при следния график:

– 13:00 ч., зала 325 – специалности „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Компютърни системи и комуникации“ „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“.

– 13:15 ч., зала 313 – специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и „Технология на храните“.

Учебните занятия за студенти от ОКС „Бакалавър“, задочно обучение ще започнат на 12.10.2023 г. , а за ОКС „Магистър“ – на 09.10.2023 г.

Comments are closed