ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА

С тържествена церемония  в зала „Райчо Димитров“ на Факултет „Техника и технология“ при Тракийски университет бе открита Новата академична 2019/2020 година. На 16 септември над 200 нови студенти-първокурсници прекрачиха прага на Факултета, където  ще се обучават в редовна и задочна форма на обучение по специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Топло и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ и „Технология на храните“.

Гости на тържеството бяха: г-н Христо Колев – зам.-областен управител на област Ямбол, инж. Георги Славов – кмет на Община Ямбол, г-жа Мария Анастасова – представител на Палфингер Продукционтехник  България ЕООД.

Зам.-деканът по „Учебна дейност“ – доц. д-р инж. Красимира Добрева, водеща церемонията даде думата на Декана на Факултета, доц. д-р инж. Нели Георгиева, която поздрави студентите и преподавателския състав с началото на новата академична година, през която учебното заведение отбеляза своята 55 годишнина.

Присъстващите бяха приветствани още от зам.-областен управител на област Ямбол и кмета на град Ямбол. Първокурсниците бяха поздравени от инж. Росица Йорданова, абсолвентка от випуск 2019 на Факултета и председател на Студентски съвет по време на следването си, която подчерта, че са направили правилния избор кандидатствайки във Факултет „Техника и технология“.

Настоящият председател на Студентски съвет, Надежда Колева, предаде ключа на знанието на Факултет „Техника и технология“ на първокурсничката от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ Радослава Ангелова. Тя сподели вълненията и очакванията на новоприетите студенти, и благодари за поздравленията и пожеланията.

Деканът, доц. д-р Нели Георгиева, връчи студентските книжки на първокурсниците от различните специалности, приети с най-висок бал.

След тържествената част новоприетите студенти се отправиха към учебните зали за среща с курсовите ръководители, които им връчиха студентски книжки и Пътеводител на първокурсника с подробна информация, свързана с организацията на учебния процес.

В момента във Факултета се обучават над 700 студенти в ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма в 7 специалности, в ОКС „магистър“ – над 100 студенти в 16 специалности и 9 докторанти по 8 докторски програми. До края на м. септември ще се приемат документи на кандидатстващите за магистърските и докторски програми във Факултет „Техника и технологии“- Ямбол.

По повод откриването на академичната година постъпиха поздравителни адреси от името на кмета на град Ямбол, областния управител на област Ямбол и от екипа на фирма „Диагалпринт“.

Поздравителни адреси:

Празникът в медиите:

Делник

Официален сайт на община Ямбол

Ера ТВ

Comments are closed