Одобрен проект за финансиране на ICTTE’2019

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" от 11.07.2019 г. е одобрено финансиране в размер 9000 лв. за проектно предложение от Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за провеждане на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ – 2019.

Поздравления и благодарности на екипа, работил по проекта и към всички колеги, регистрирали се за участие в конференцията!

                                                                         От Ръководството на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

   

Comments are closed