Обява за свободно работно място за преподавател по английски език

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА

обявява свободно работно място за длъжността:

преподавател по английски език на половин щат

във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование ОКС "Магистър";
  • Трудов стаж по специалността – над 1 година.

Кандидатите е необходимо да представят следните документи:

  • Заявление за участие – свободен текст
  • Професионална автобиография – CV
  • Мотивационно писмо

Документите се подават в Деловодството на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ст.223,     

Тел. за контакти: М. Пейчева – 046/ 66 91 81.

Краен срок за подаване на документите – 15.11.2019 г. включително.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Първи етап – разглеждане на постъпилите документи и допускане до участие във втори етап на кандидатите, отговарящи на изискванията.
  2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидатите.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Comments are closed