Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител и касиер“

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Висше икономическо образование
  2. Практически опит като счетоводител – минимум 3 години.
  3. Познаване и прилагане на счетоводното законодателство за бюджетни организации.
  4. Отлична компютърна грамотност- счетоводни програми, MS Office, Internet. Предимство е опит в работата със счетоводен софтуер „ AJUR“ и „ОМЕКС“.
  5. Умение за работа в екип и работа в динамична среда.
  6. Владеене на английски език е желателно.

Кандидатите да представят следните документи:

Заявление – свободен текст, професионална автобиография – CV, копия от диплом за завършено образование, Копия от документи, удостоверяващи професионален опит.

Документите се подават в деловоството на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет Стара Загора, на адрес в гр.Ямбол ул. „Граф Игнатиев“ 38 ет. 2, тел. 046/669181.

Срок за подаване на документите: до 16 часа на 28.10.2021 г. включително.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.

Comments are closed