Обява за работно място

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА

обявява свободно работно място за длъжността:

 администратор информационни системи  и експерт научна дейност 

във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в областта на информационните технологии или компютърната и комуникационна техника и технологии , предимство степен магистър;
 • Практически умения за инсталиране, настройка и работа с компютърен хардуер, периферни устройства и технически средства обучение;
 • Познания и опит с компютърни мрежи и комуникации. Добро познаване на Mikrotik Router OS и протоколи TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, IMAP, SMTP, POP3;
 • Инсталиране, настройване, поддръжка и работа със системен и приложен софтуер, бази от данни, информационни системи;
 • Поддръжка на уеб – сайтове, вкл. работа със CMS системи;
 • Познания и опит в поддръжката на решения, свързани с информационната сигурност – антивирусен софтуер, e-mail/web филтри и т.н.;
 • Владеене на английски език на работно ниво – предимство;
 • Комуникативност, прецизност, умение за работа в екип;
 • Работа в системата на висшето образование е предимство;
 • Трудов стаж по специалността – минимум три години.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие – свободен текст
 • Професионална автобиография – CV
 • Мотивационно писмо

Документите се подават в Деловодството на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, , ст.223, в срок до 11.10.2019 г.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 1. Първи етап – разглеждане на постъпилите документи и допускане до участие във втори етап на кандидатите, отговарящи на изискванията.
 2. Втори етап – проверка на практическите знания и умения на кандидатите с поставяне на практически задачи.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите, успешно издържали практическия изпит.

Comments are closed