Обява за конкурс за длъжността “Технически секретар катедри”

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА

обявява конкурс за длъжността:

    Технически секретар катедри  

във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование – ОКС „Бакалавър” или „Магистър”. Предимство е техническо образование;
 • Компютърни умения – работа с компютърен хардуер и софтуер – операционна система MS Windows, MS Office и друг приложен софтуер;
 • Владеене на английски език на работно ниво – предимство;
 • Комуникативност, прецизност, умение за работа в екип;
 • Работа в системата на образованието е предимство.
 1. Условия за работа:
 • Постоянен трудов договор след срок на изпитване.
 • Петдневна работна седмица.
 • Фиксирана работна заплата.
 1. Процедура по кандидатстване и избор
 1. Документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие – свободен текст
 • Професионална автобиография – CV
 • Копие от диплом за завършено образование
 • Копие от документ, удостоверяваш, трудовия стаж (трудова книжка)
 • Други документи, удостоверяващи придобиване на квалификации, свързани с условията на кандидатстване
 • Мотивационно писмо
 1. Място за подаване на документи

      Деловодството на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ст.223.

 1. Срок за подаване на документи – до 21.08.2020 г.
 2. Телефони за контакти и информация:

                Деканат ФТТ – 046 / 66 91 81

 1. Само с одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще се проведе събеседване. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Comments are closed