Общо събрание на ФТТ

Уважаеми делегати на Общото събрание на Факултет „Техника и технологии“,

На 06.10.2021г. от 12.00ч. в зала 325 ще се проведе заседание на Общото събрание на Факултет „Техника и технологии”. Всички получихте поканата по имейл в определения по правилник срок.

В понеделник на портала на Факултета ще бъде оставена писмена покана и списък на делегатите. Моля всички, в удобно за Вас време, в понеделник или вторник да се разпишете, за да потвърдите, че сте запознати.

 
доц.Таня Пехливанова
Председател на ОС на ФТТ

Comments are closed