Общо събрание на ФТТ – Отчетен доклад на деканското ръководство и академичната общност на ФТТ за периода 01.09.2021 -01.12.2021 г.

Общо събрание на ФТТ – Отчетен доклад на деканското ръководство и академичната общност на ФТТ за периода 01.09.2021 -01.12.2021 г.

Comments are closed