Обучение на студенти от Факултет „Техника и технологии“ по проект “Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост”

Българска мениджмънт асоциация проведе обучение по проект "Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на модула „Вие като предприемач“, по който се обучаваха студентите, е да даде представа на кандидат-предприемачи как изглежда ежедневието на хората, развиващи самостоятелна стопанска дейност. Разгледани бяха следните теми: Представяне как минава деня на един предприемач; Предимства на самостоятелната стопанска дейност; Недостатъци на самостоятелната стопанска дейност; Конферентна връзка през Skype или Viber с опитни предприемачи, намиращи се в обекти на извършване на бизнес дейността им; Мотивационни дискусии: представяне на предвидената по проекта подкрепа, представяне на държавни и частни служби и ресурси в подкрепа на предприемачите, запознаване с източници на информация за водене на бизнес и др.

 

Comments are closed