Обучение на докторанти, пост-докторанти, млади учени  и студенти

През периода юли-ноември 2018 г. към Докторантското училища при ФТТ се проведе обучение

на докторанти, пост-докторанти, млади учени  и студенти в курсове

„ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЛЕНИЕТО НА НАУЧНАТА СТАТИЯ“ с лектори проф. д-р инж. Красимира Георгиева и доц. д-р инж. Ваня Стойкова

и „НАУЧНИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ“ с лектор доц. д-р Веселина Недева.

На 7 декември 2018 г., успешно приключилите обучението курсисти, получиха сертификати за  участие.

Линк към галерията 

Comments are closed