Обучение за работа с бази данни Scopus и ScienceDirect

На 11.11.2019 г. от 10 часа в зала 225 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се проведе обучение на преподаватели и докторанти за работа с базите данни Scopus и ScienceDirect.
Лекторът, Тошка Борисова от ElsevierBulgaria представи обзорна информация за базите данни и разгледа конкретни примери за приложението им в помощ на научно-изследователската дейност.  

Comments are closed