Новини за Докторантско училище

Докторанстско училище при ФТТ 2018 г.

На 17.01.2019 г. участници в курсовете към Докторанстското училище на ФТТ получиха сертификатите си за успешно приключило обучение през м. декември 2018 г.

Курс  "СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ"

лектор доц. д-р Кр. Кръстев

Курс  "ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ. MATLAB"

 лектор доц. д-р инж. Зл. Златев

През учебната 2018 г. към Докторантско училище при ФТТ се проведоха 6 курса („Методика на научните изследвания“, „Теория на експеримента (статистика)“, „Средства за автоматизация на научното изследване“, „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия“, „Научни комуникации и презентационни умения“, „Приложни компютърни програми: MATLAB“), в които участваха докторанти от ФТТ и от други факултети и университети, млади учени, служители, преподаватели и студенти.

Издадени са 66 броя сертификати.

 

Comments are closed