НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“!

На вниманието на всички студенти, преподаватели и служители във Факултет „Техника и технологии“!
Уважаеми колеги,
На основание Заповед № 64/9.10.2020 г. на Декана на ФТТ, във връзка с регистриране на контактен студент със заразен с COVID-19, е необходимо карантиниране на студентите от I курс, редовна форма на обучение.
В периода 09.10.2020 – 23.10.2020 вкл. обучението на всички първокурсници редовна форма на обучение ще продължи онлайн.
За да ограничим разпространението на заразни заболявания, е необходимо да се спазват всички изисквания свързани със спазване на дистанция, с използване на лични предпазни средства и дезинфектанти!

Comments are closed