Научен обмен между Тракийски университет и Къзълордински държавен Университет „Коркът Ата“

В съответствие с подписания Договор за научен обмен между  Тракийски Университет – Стара Загора, и Къзълордински държавен Университет „Коркът Ата“, Казахстан,

през зимния семестър на учебната 2018/2019 г. във ФТТ – Ямбол се обучаваше студентката Алуа Сраж от Казахстанския университет – партньор – в ОКС „Магистър“,

по специалността „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация“.

Тя завърши с отличие сесията и получи Удостоверението си от в.и.д Декан на ФТТ доц., д-р инж. Красимира Добрева.

Comments are closed