Награждаване на изявени студенти на 8 декември – Ден на българските студенти

По традиция на 8-ми декември – Ден на българските студенти, Ректорът на Тракийски университет удостоява с отличия изявени студенти в областта на обучението, научното творчество, спорта и художествената дейност.

От Факултет "Техника и технологии" – Ямбол за учебната 2017/2018 година бяха отличени:

За отличен успех:

 1.  Ралица Михова Пенева,Специалност „Технология на храните“

За висок успех:

 1. Жечка Христова Христова, Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 2. Мима Кръстева Пенкова, Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 3. Нели Русанова Русева, Специалност „Автоматика и компютърни системи“,
 4. Галина Стоянова Филипова, Специалност „Технология на храните“
 5. Дарина Живкова Рахнева, Специалност „Автоматика и компютърни системи“
 6. Димитър Иванов Андреев, Специалност „Електротехника“
 7. Радостин Събев Тенев, Специалност „Топло и газоснабдяване“

За постижения в научната дейност:

 1. Росица Живкова Йорданова специалност „Автоматика и компютърни системи“
 2. Петя Николаева Николова, специалност „Автоматика и компютърни системи“
 3. Татяна Димитриевна Динева, специалност „Автоматика и компютърни системи“
 4. Дарина Живкова Рахнева, специалност „Автоматика и компютърни системи“
 5. Нели Русанова Русева, специалност „Автоматика и компютърни системи

За високи постижения в спорта:

 1. Веселина Желязкова – трето място „Спортно ориентиране“ – средна дистанция, Национална универсиада – София 2018

За принос към дейността на Студентски съвет – Тракийски университет:

 1. Росица Йорданова – за цялостен принос към дейността на Студентски съвет

Линк към галерия

Comments are closed