Мобилности по програма Еразъм +

В съответствие с правилата на програма "Еразъм+" в Тракийски университет – Стара Загора на 17.12.2018г. беше направена презентация на осъществените през месеците септември и октомври, 2018г. мобилностти на преподаватели от Факултет "Техника и технологии".
Доц. Таня Пехливанова представи проведената мобилност в Университет „Св. Климент Охридски“ Битоля, Македония. В рамките на програмата е осъществена среща с ректорското ръководство, ръководството на Международен отдел и академичния състав на Техническия факултет.
Доц. Златинка Казлачева запозна колегите с посещението си в Университет на Бейра Интериор, Ковиля, Португалия. Проведените срещи са имали за цел проучване на възможностите за разширяване на сътрудничеството и активизиране на дейностите по програма "Еразъм+".

Презентация за мобилността в Университет "Св. Климент Оридски" – Битоля

Презентация за мобилността в Университет на Бейра Интериор, Ковиля, Португалия

Comments are closed