Международна научна конференция ICTTE 2019

На 16 октомври 2019 година в Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол от 14 ч. тържествено бе открита традиционната Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" – ICTTE 2019, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора. Конференцията се провежда ежегодно под това наименование от 2013 год. като тази година е под мотото „55 години висше образование в Ямбол“, отчитайки годишнината от създаването на учебното заведение.

Тазгодишното издание на конференцията е съфинансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и културата и в него взеха участие учени от 13 държави, от университети от Азербайджан, Бразилия, Индия, Казахстан, Македония, Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия и от  България – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален военен университет „Васил Левски“, Българска академия на науките, Министерство на земеделието и горите, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Селскостопанска академия – София и от други факултети на Тракийски университет.

Присъстващите на форума бяха поздравени с музикални произведения в изпълнение на квартет „Дианополис“ – Ямбол и изпълнение на орган от Радосвета Хъркова.

Гости на откриването на конференцията бяха: г-н Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол, проф. дсн Гюрга Михайлова – зам.-ректор по учебната дейност на Тракийски университет, доц. д-р Стефан Рибарски – помощник ректор на Тракийски университет, проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на Медицински факултет при Тракийски университет, проф. д-р Веселин Видев – зам.-декан по научната дейност на Стопански факултет при Тракийски университет, г-н Здравко Динев – началник отдел в  Регионално управление по образованието – Ямбол, г-жа Деница Цонева – управител на Областен информационен център, г-н Стойчо Стойчев – председател на Ямболска търговско-промишлена палата, г-жа Даниела Илчева – представител на Ямболска търговско-промишлена палата , г-жа Мария Кунчева – директор на Стопанско предприятие „Студентски общежития и столове“ – клон Ямбол, г-жа Моника Петрова – директор на Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“, инж. Бистра Костова – зам.-директор на Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“, г-жа Емилия Кремъкова – директор на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол, г-н Йордан Милков – Езикова гимназия „В. Карагьозов“ – Ямбол, инж. Антоанета Колева – зам.-директор на Професионална Гимназия по текстил и облекло – Сливен, инж. Александър Стойков – управител на „Иваго България“ ООД, г-жа Елина Ангелова – представител на фирма „ИНТЕРАГРИ България“ – АД.

Участниците в конференцията бяха приветствани от доц. д-р Нели Георгиева, декан на Факултета, която подчерта доказания международен престиж и значението на форума за интернационализацията в областта на висшето образование и наука.

Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе проф. Гюрга Михайлова, зам.-ректор по учебната дейност на университета. Участниците бяха поздравени и от зам.-областния управител на област Ямбол – г-н Волен Дичев, от проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на Медицински факултет при Тракийски университет и от проф. Лина Йорданова – зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора.

По повод откриването на Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" – ICTTE 2019 постъпиха поздравителни адреси от името на:

– проф. двмн Иван Въшин – ректор на Тракийски университет – Стара Загора;

– г-н Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол;

– г-жа Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика;

– г-жа Деница Цонева – управител на Областен информационен център;

– проф. Драгомир Янков – директор на Института по инженерна химия при БАН;

– проф. Коста Бошнаков – председател на Съюза по Автоматика и Информатика „Джон Атанасов“;

– доц. д-р Димитър Панайотов – декана на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора;

 проф. д-р Надка Костадинова – декан на Стопански факултет при ТрУ;

– проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при ТрУ;

– доц. д-р Христина Милчева, дп директор на Медицински колеж Тракийски университет – Стара Загора.

Пленарната сесия беше открита с доклад на проф. Костадин Костадинов, Ръководител на научно направление "Механика на дискретни системи" в Института по механика към БАН, Мениджър "Интелектуална собственост" в Института по полимери към БАН и съветник на министъра на образованието и науката и доц. д-р Владимир Котев от Катедра „Механика на дискретните системи“ в Института по механика – БАН на тема „BioMRA технология за роботи – за микро и нано-био приложения“.

Пленарни доклади изнесоха и проф. Севинч Гюлсечен – директор на Департамента по информатика, Истанбулски университет, Турция на тема „Дигитална трансформация в образованието: активни учащи се“ и проф. Лина Йорданова – зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора на тема „Обучение в майсторство–един опит за прилагане“.

На 17 октомври Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" – ICTTE 2019 продължи със СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ, посветена на 55 години висше образование в Ямбол – “Интернационализацията на висшето образование – двигател за развитието на Ямболския регион и България“ и със заседания по секции. В секциите “Компютърни технологии и приложна математика”, “Образователни технологии”, “Електрическо инженерство, електроника и автоматика“, “Енергетика, енергийна ефективност и архитектура”, “Моден и текстилен дизайн и технологии”, “Хранителна наука и технологии” и “Техника и технологии в машинното, аграрното и транспортното инженерство“ бяха изнесени 105 доклади, представени от над 180 учени, участвали в конференцията. Работата по секции продължи и на 18 октомври.

Събитието в медиите:

Ера ТВ

Диана Кабел ТВ ООД

Делник

Ямбол прес

БТА

Ера ТВ

Comments are closed