МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ ICTTE 2023

Откриването на Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2023 и двете пленарните сесии се състояха на 2 ноември 2023 г. в зала "Съвременност" на Културно-информационен център "Безистен" в Ямбол.

Конференцията се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 2013 година и събира учени, докторанти, студенти и представители на бизнеса от България и чужбина, които представят резултатите от научната си дейност в инженерните науки. Съорганизатори на конференцията за 2023 г. бяха Съюз на учените в България, клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE, и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии АОКСИТ.

Изданието на конференция „Техника, технологии и образование“ за 2023 година беше посветено на 120 години от рождението на създателя на електронния компютър Джон Атанасов, който е с корени от Ямболско. По време на форума бяха отбелязани 10 години от създаването на Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ и 10 години от основаването на научното списание на Факултет „Техника и технологии“ ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education. С организирането на научния форум стартираха и тържествата по случай 60 години Висше образование в Ямбол.

Гости на официалното откриване бяха проф. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, проф. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по учебната дейност на ТрУ, Николай Костадинов – Зам. областен управител, Мария Колева – Областен информационен център – Ямбол, Милен Михайлов – НТС – Ямбол, Георги Костадинов – AI Факто, доц. д-р Станчо Станчев – дългогодишен преподавател във ФТТ – Ямбол.

Конференцията беше открита от Ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков, почетен председател на Организационния комитет.

Приветствено слово произнесе проф. д-р Ваня Стойкова, Декан на Факултет "Техника и технологии" – Ямбол.

Първа пленарна сесия „От Джон Атанасов до изкуствения интелект“ бе открита от доц. д-р Веселина Недева от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол с доклад на тема „Бащата на компютъра – гениален изобретател и българин по произход и дух“. Сесията продължи с доклада на акад. д.н. Христо Белоев, доц. д-р Галина Иванова, доц. д.н. Валентина Войноховска, и проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенски университет „Някои възможности за използване на изкуствения интелект в учебната и научната дейност“.

С втората пленарна „Факултет „Техника и технологии“, средище на висшето образование в Ямбол“ стартираха тържествата по случай 60 години „Факултет „Техника и технологии“. Д-р Станислав Иванов запозна участници и гости на научния форум с историята на Факултета в доклада си „Факултет „Техника и технологии“ – флагман на висшето образование в Ямбол“. Проф. д-р Ане-Мари Грундмайер от Педагогически университет, Фрайбург, Германия, координатор на Еразъм+ проект Fashion DIET, в който Тракийски университет е партньор чрез ФТТ – Ямбол, представи „Fashion DIET – Fashion Education in a Degrowth Society“. Сесията завърши с доклад на проф. д-р Златина Казлачева, Зам.-декан по НМД, „Проектната дейност на Факултет „Техника и технологии“ – университетски, национални и международни проекти, реализирани през последните години".

Участници и гости на конференцията бяха поздравени с “Фантазия импромптю” от Шопен, изпълнена от Наталия Ковачева.

Международната научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2023 продължи със заседания по секции на 3 ноември 2023 г. във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол.

В четирите секции „Машинно инженерство, автотранспортна и земеделска техника, и енергетика“, „Моден и текстилен дизайн и технологии“, „Електротехника, електроника, автоматика и компютърни технологии“ и „Хранителни технологии“ бяха представени 60 доклада с автори от 12 държави: Албания, България, Германия, Гърция, Индия, Испания, Литва, Португалия, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Украйна.

Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE, съорганизатор на конференцията ICTTE 2023 беше представена от проф. Илда Казани, президент на организацията, по време заседанието на секция „Моден и текстилен дизайн и технологии“.

По време на заседанието на секция „Електротехника, електроника, автоматика и компютърни технологии“ Георги Костадинов, собственик на ЕйАйФакто ООД Ямбол представи презентация на тема „AI PROMO – иновативна платформа за директен маркетинг“. AI PROMO е онлайн платформа, разработена с активното участие на студенти от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, която дава възможност на всеки търговец да управлява офертите си през онлайн портал.

В секция „Хранителни технологии“, доц. д-р Милен Димов представи публична лекция по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ на тема „Пиролиза на протекторни вулканизати и приложение на получените продукти, като модел на оползотворяване“.

Comments are closed