МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ ICTTE 2022

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022 се проведе онлайн в периода 2-4 ноември 2022 г.

Конференцията се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора от 2013 г. и през тази година се проведе в хибриден формат.

Съорганизатори на конференцията бяха Съюз на учените в България, клон Ямбол; Балканската асоциация на текстилните инженери BASTE; Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии в България АОКСИТ.

Гости на официалното откриване бяха проф. дн Нели Грозева – Зам.-ректор по УД на ТрУ, Антон Шиков – Председател на Общински съвет Ямбол, Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол, Стойчо Стойчев – Председател на Ямболска търговско-промишлена палата.

Проф. дн Нели Грозева приветства уча

стниците в научния форум и поднесе поздравителен адрес от името на Ректора на ТрУ.

Приветствие поднесе и г-н Антон Шиков, който поздрави участниците и с Деня на народните будители. 

 

При откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада. Проф. д-р Костадин Костадинов, съветник на Ректора на Тракийски университет представи първия доклад на тема „Предизвикателства за развитието на научните изследвания и ролята на учените в иновациите“. Вторият доклад беше представен от проф. д-р Йордан Кьосев от Технически университет – Дрезден, Германия, включващ резултати от работата по Европейки проект 4DCulture, в който Тракийски университет е партньор чрез Факултет „Техника и технологии“.

Тазгодишното издание на форума е с поглед към младите учени, докторантите и студентите, които бяха основни автори и съавтори на изнесените 40 доклада. Участниците в конференцията са от България, Германия, Гърция, Индия, Литва, Португалия, Румъния, Турция и Украйна.

 

По случай откриването на Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022 са получени поздравления от проф. д-р Панайотов – Декан на Аграрен факултет, проф. д-р Стоянчев – Декан на Ветеринарномедицински факултет, проф. дтн Георги Тасев – Доктор Хонорис Кауза на ТрУ, проф. д-р Румен Трифонов – Ръководител на АОКСИТ, проф. д-р Ангел Смрикаров – Координатор на АОКСИТ, проф. д-р Коста Бошнаков – Председател на УС на САИ „Джон Атанасов“, проф. д-р Пламен Даскалов – Зам.-ректор на Русенски университет, проф. д-р Красимира Георгиева, проф. дтн Албена Стоянова, доц. д-р Веселина Недева.

 

Благодарим на участниците и гостите за интереса към ICTTE 2022!

 

 

Пленарни доклади:

Проф. Костадин Костадинов : 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА НА УЧЕНИТЕ В ИНОВАЦИИТЕ

 

Проф. Йордан Кьосев :

https://youtu.be/vi93YkErGJQ

 

Поздравителни адреси:

Ректор на ТрУ

Аграрен Факултет

 

Събитието в медиите:

https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/3207137679535686/

https://www.bta.bg/bg/news/lik/353733-v-yambol-zapochna-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-tehnika-tehnologii-i-obr

https://dolap.bg/2022/11/05/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5-2/

https://utroruse.com/article/867518/

 

На 3 ноември 2022 г. Международна научна конференция ICTTE 2022 продължи със заседания по секции "Машинно инженерство, автотранспортна и земеделска техника и енергетика", "Моден и текстилен дизайн и технологии", "Електротехника, електроника, автоматика и компютърни технологии" и "Технология на храните".

Благодарим на участници и гости за големия интерес към представените доклади, за споделеното научно знание и ползотворните дискусии!

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕРАЗЪМ+ И ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ТЕХТНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ

Еразъм+ и проектната дейност във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол бяха представени на 4 ноември 2022 г. в рамките на Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2022. Доц. Нели Георгиева, доц. Ира Танева и д-р Мария Николова разказаха за реализираните от тях и други колеги от Факултета мобилности по програма Еразъм+ в университети в Чешка република, Северна Македония и Полша. Доц. Петко Цанков и гл. ас. Иво Ганчев презентираха резултати по работни пакети по национална програма "Интелигентно животновъдство". Доц. Златина Казлачева представи резултати по международни проекти Fashion DIET и 4DCulture. Обобощена информация за проектната дейност във ФТТ – Ямбол, финансирана от бюджетната субсидия, бе предоставена от доц. Златин Златев.

Сайт на конференцията: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/conferences/ictte-2022

Comments are closed