Международна научна конференция “Техника, технологии и образование” ICTTE 2020, Ямбол, 4-6 ноември 2020 г.

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2020, която ще се проведе от 4 до 6 ноември 2020 г. в Ямбол.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол организира конференция ICTTE ежегодно, от 2013 г.

Съорганизатори на ICTTE 2020 са: Съюз на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE), Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, издание, реферирано и индексирано в Scopus, и реферирано в Web of Science.

Повече информация: http://ictte.eu
 

Comments are closed