Международна научна конференция “Техника, технологии и образование” ICTTE 2021

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2021, организирана от Факултет "Техника и технологии" – Ямбол при Тракийски университет. Научният форум ще се проведе в Ямбол от 3 до 5 ноември 2021 г.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, издание, реферирано и индексирано в Scopus и реферирано в Web of Science.
Повече информация: http://ictte.eu

 

Comments are closed