МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ICTTE 2019

Уважаеми колеги,
Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната Международна научна конференция по Техника, технологии и образование (International Conference on Technics, Technologies and Education – ICTTE-2019 – www.ictte.eu 
Конференцията ще се проведе във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 16 до 18 октомври 2019 г. 
Приканваме всички преподаватели, докторанти и студенти, за ранно регистриране и изпращане на резюме за участие в конференцията в срок до 7.04.2019 г.. (линк за регистрацията ви за резюмето: https://easychair.org/cfp/ICTTE2019).
Всички приети доклади ще бъдат публикувани в Сборник с доклади на ICTTE-2019 и ще получат DOI номер – ISSN 1314 – 9474 (CD – ROM), ISSN 2603 – 445X (Online). ICTTE е индексирана в Scientific Indexing Service и Index Copernicus. Същата е включена в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Comments are closed