МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ – ICTTE 2019

От 16 до 18 октомври 2019 г. във Факултет „Техника и технологии – Ямбол ще се проведе МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ – ICTTE 2019. В научния форум ще вземат участие над 180 учени, от които 78 от чужбина, представители на 11 държави – Азербайджан, Индия, Казахстан, Македония, Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия.
Финансирането на Конференцията е осигурено по проект от Фонд „Научни изследвания“. 

Comments are closed