Ликвидационна сесия – Магистри

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОКС „МАГИСТЪР“,

Всички студенти от ОКС „Магистър“ първа година от двугодишния срок на обучение с неположени изпити останали за ликвидационна сесия да се явят присъствено на датите по график на ОКС „Бакалавър“. Предварително е необходимо на телефони 046/ 669182 или 0887337797 / в рамките на работното време/ да заявят явяването и издаване на протокол. Дисциплините не фигуриращи в графика се договарят с преподавателите.

Студенти от едногодишен и втора година на двугодишен срок на обучение договарят с преподавателите явяването си присъствено и уведомяват учебен отдел на телефони 046/ 669182 или 0887337797 / в рамките на работното време/ за издаване на протокол.

Comments are closed