Курс „СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ“ към Докторантско училище

Курсът СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

ще се проведе на 15 и 16.12.2018 г.  от 9:00 ч. , зала 216.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 10.12.2018 г., стая 117, инж. Миглена Казакова.

За допълнителна информация: доц. В. Стойкова, стая 310, тел. +359 889339932.

                                                                                                     

Comments are closed