Курс „Научни комуникации и презентационни умения“ към ДУ

Курсът Научни комуникации и презентационни умения ще се проведе при следния график на учебните занятия:

02.11.2018 г. (петък) от 13.00 часа – 6 часа;

03.11.2018 г. (събота) от 8.15 часа – 7часа;

09.11.2018 г. (петък) от 13.00 часа – 7 часа.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление (Приложение 3 към Правилника на ДУ) в срок до 01.11.2018 г., стая 117, инж. Миглена Казакова.

Допълнителна информация за курсове: доц. В. Стойкова, ФТТ стая 310, тел. +359 889339932

Comments are closed