КРЪГЛА МАСА „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ЕНЕРГЕТИКАТА“

          На 24.11.2021г. от 10 ч. чрез платформата Google meet се проведе Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми в енергетиката“, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора по повод 10 годишнината от преобразуването на Технически колеж – Ямбол във Факултет. Символичен домакин на събитието беше професионално направление „Енергетика“ с любезното съдействие на фирма ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ.

          Модератор на кръглата маса бе доц. д-р инж. Нели Георгиева – ръководител на катедра „Енергетика“, която отбеляза важността на сектор „Енергетика“ за икономическата стабилност на България в светлината на Европейската политика и приоритетите през настоящия програмен период. Това подчертава важността на такива събития, в които да се дискутират актуални теми в енергийния отрасъл заедно с представители от бизнеса.

          Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора – доц. двм Добри Ярков приветства инициативата и представи доклад на тема: „Перспективи за диверсификация на производството на ел. енергия чрез изграждане на малки ВЕИ мощности“.

          В дискусията взеха участие г-жа Людмила Божкова – изпълнителен директор на "Газтек Бг" АД с презентация на тема: "Декарбонизация на природния газ". "Енергийните клетки с природен газ за решаване на екологичните проблеми" представиха доц. д-р инж. Мартин Бояджиев, изпълнителен директор на "Овергаз проект" ЕООД и проф. д-р инж. Георги Николов. Иво Гиздарски, мениджър ГИС и СКАДА, "Овергаз проект" ЕООД с "Развитие на СКАДА системата за управление на газоразпределителните системи". „Възможности за обучение в професионално направление „Енергетика“ в България“ представи на аудиторията доц. д-р инж. Петко Цанков от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора. Темата на презентацията на доц. д-р инж. Валентин Бобилов, ФТТ – Ямбол, Тракийски университет – Ст.Загора беше "Сравнителна оценка по първична енергия между терпопомпа „вода-вода“ и газов водогреен котел".

          Всички представени теми са ключови сектор „Енергетика“ и предизвикаха голям интерес сред присъстващите, бяха зададени много въпроси като беше решено да се организират следващи събития, на които тези теми да бъдат дискутирани по-подробно.

          Деканът на ФТТ – Ямбол, доц. Ваня Стойкова, благодари на съорганизаторите и участниците в кръглата маса, като пожела здраве и бъдещо съвместно сътрудничество!

Comments are closed