Кандидат-студентски конкурс за ОКС”Магистър”

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 Организират прием на документи за кандидатстудентски конкурс за ОКС „Магистър“

държавна поръчка и платено обучение след висше образование

по следните акредитирани специалности:

 • Автотранспортна и земеделска техника;
 • Автотехническа експертиза;
 • Организация и управление на транспорта;
 • Индустриално инженерство;
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;
 • Дизайн и  технологии на кожени изделия;
 • Моден и текстилен дизайн и технологии;
 • Организация и управление на шевната фирма;
 • Автоматика и компютърни системи;
 • Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация;
 • Мултимедийни и компютърни системи и услуги;
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Електротехника;
 • Топло и газоснабдяване;
 • Безопасност и качество на храните.

      За специалностите се кандидатства с диплома за завършено висше образование.

1. Ако издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава удостоверение от ВУЗ за завършено обучение и академична справка;

2. Кандидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.

Завършилите магистърските програми придобиват професионална квалификация "Магистър-инженер“.

Продължителност на обучението

2 семестъра – след завършена ОКС "Бакалавър" в същото професионално направление;

4 семестъра – след завършена ОКС "Бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в  съответното професионално направление („Електротехника, електроника и автоматика”, „Машинно инженерство”, „Енергетика“  и „Хранителни технологии”).

Срок за подаване на документи: от 04.09.2017 г.  до  02.10.2017 г.

Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230) – инж. М. Казакова

Допълнителна актуална информация на телефони: 089 683 2320 и 088 640 5009.

          Кандидатстудентска информация:   http://ftt.uni-sz.bg;    http://www.uni-sz.bg;    тел. 046/64 01 23.

                                                                                                                                                                                        от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол 

Comments are closed